Nálezy města Plzně

Nalezené vozidla

Statutárnímu městu Plzeň, Úřadu městské obvodu Plzeň 3, byly odevzdány následující movité věci, které jsou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považovány za věci nalezené. Kontakt: pan Miroslav Tříska (referent ztráty, nálezy), tel.: 378 036 420, e-mail: triska@plzen.eu.

Číslo nálezu Datum Nálezu Druh Registrační značka Značka Foto
32/2016 20. 12. 2016 Osobní vozidlo Peugeot 106
31/2016 20. 12. 2016 Osobní vozidlo 3 P0 8539 Ford Escort Combi
30/2016 20. 12. 2016 Osobní vozidlo 3ST 7763 Peugeot 106