Nálezy města Plzně

Nalezené vozidla

Statutárnímu městu Plzeň, Úřadu městské obvodu Plzeň 3, byly odevzdány následující movité věci, které jsou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považovány za věci nalezené. Kontakt: pan Polášek Svatopluk (referent ztráty, nálezy), tel.: 37 803 6420, e-mail: polaseksv@plzen.eu.

Číslo nálezu Datum Nálezu Druh Registrační značka Značka Foto
1/2017 2. 5. 2017 Osobní vozidlo BMW
1/2018 10. 1. 2018 Osobní vozidlo FF 040820 Mazda 323